Kontaktujte nás

Danění autorských honorářů se v roce 2015 změní

Danění autorských honorářů se od ledna 2015 vrátí zpět k pravidlům z roku 2013.

Pokud příjmy z autorských honorářů nepřesáhnou hranici 10 000 korun měsíčně od jednoho plátce, bude poplatník moci uplatnit 15% srážkovou daň. V roce 2013 platila hranice 7 000 korun, k té se však změny nevrací.

Od ledna 2015 se ruší možnost zahrnutí příjmů, které byly zdaněny srážkovou daní po skončení kalendářního roku, do daňového přiznání a započtení takto sražené daně na celkovou daň poplatníka.

Nemění se pouze limit 10 000 korun pro srážkovou daň. Pokud autorský honorář v kalendářním měsíci nepřesáhne hranici 10 000 korun a jedná-li se o příjem z příspěvku do rozhlasu, novin, časopisu nebo televize, bude samostatným základem pro srážkovou daň podle 15% sazby. V případě příjmů například z neperiodické publikace či knihy vzniká znovu v roce 2015 povinnost tyto příjmy zdanit.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář