Kontaktujte nás

Daňová exekuce

Finanční úřad může zahájit exekuční řízení v okamžiku, kdy daňový subjekt vykazuje nedoplatek. Nedoplatek vzniká hlavně neuhrazením daně, kdy již uplynul den splatnosti předmětné daně. Daní je také peněžité plnění v rámci dělené správy, daňový odpočet, daňová ztráta nebo jiný způsob zdanění a příslušenství daně. Samozřejmě, že z oprávněného odpočtu (u DPH) či oprávněné daňové ztráty (u daně z příjmů) nedoplatek nevzniká.

Finanční úřad by měl po zjištění nedoplatku u daňového subjektu, tomuto vyjít vstříc a dluh mu oznámit (neformálním upozorněním – sms, e-mail…). Oznámení však nemusí být provedeno doručením „do vlastních rukou“.

Pracovníci finančních úřadů mající na starosti vymáhaní nedoplatků (vymáhací oddělení na FÚ) jsou mnohdy „přátelštější“ něž soukromí exekutoři. Důvod je jednoduchý, soukromý exekutor je finančně zainteresovaný na celkovém finančním vyčíslení úspěšně exekuovaného majetku. To samozřejmě u úředníků FÚ neplatí.

Kromě soukromého exekutora může finanční úřad požádat o zabezpečení vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu (soudního vykonavatele, § 251 a násl. OSŘ) nebo může nedoplatek např. přihlásit do veřejné dražby či uplatnit v insolvenčním řízení.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář