Kontaktujte nás

Daňová zátěž v letech 2012 až 2016

V následující tabulce je zobrazen vývoj zdanění mezd v letech 2012 až 2016. Tabulka nezobrazuje případný vývoj průměrné mzdy. Účinnost zákona o jednom inkasním místě je stanovena na rok 2015. Dle předpokladů by mohla být posunuta na rok 2014. V tabulce je prozatím kalkulováno se schválenou účinností, tj. k 1. lednu 2015. Stejně tak je od roku 2015 uvedeno sociální pojistné placené zaměstnavatelem v dosud schválené výši, tj. 25,4 %. Návrhem zákona (poslanecký tisk č. 689) se ruší zákon o úrazovém pojištění. S ním souvisí i změna v odvodu zákonného pojistného ČSSZ. Původně byl tento odvod stanoven na 0,4 %.

Rok20122013–201420152016
Základ daněSuperhrubá mzdaSuperhrubá mzdaHrubá mzdaHrubá mzda
Sociální zaměstnavatel25 %25 %25,4 %, příp. 25 %25,4 %, příp. 25 %
Sociální zaměstnanec6,5 %6,5 %6,5 %6,5 %
Stropy pojistného48× průměrná mzda48× průměrná mzda48× průměrná mzda48× průměrná mzda
Zdravotní zaměstnavatel9 %9 %7 %7 %
Zdravotní zaměstnanec4,5 %4,5 %6,5 %6,5 %
Stropy pojistného72× průměrná mzdaNeomezenoNeomezeno72× průměrná mzda
Sazba daně15 %15 % + 7 % z částky nad cca 1,2 mil. Kč19 % + 7 % z částky nad cca 1,2 mil. Kč19 %

Poptávkový formulář