Kontaktujte nás

Novinky

Jak se stát neplátcem DPH?

8. 2. 2018

Podnikáte, ale chtěli byste spadat do kolonky „neplátce DPH“, protože je to pro vás finančně výhodnější? Poradíme vám, jak na to. V jakých případech se vyplatí vystupovat jako „neplátce DPH“? Ze zákona jste povinni odvádět DPH ve chvíli, kdy váš obrat za ...

Sídlo firmy v bytě.

8. 2. 2018

Sídlo firmy v bytě, jaká jsou pro a proti? Sídlo firmy v bytě může mít svá pro a proti, připravili jsme pro vás článek, ve kterém se dozvíte výhody a nevýhody tohoto řešení. V bytě můžete mít sídlo jen za určitých podmínek Sídlo musí mít každý, kdo podniká. ...

Daň z nemovitosti pro 2016

30. 12. 2015

Sazby daně z pozemků u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75% u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25% u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ... Daň z nemovitosti pro 2016

Zahraniční stravné v roce 2016

30. 12. 2015

Poskytnutí zálohy na stravné zaměstnanci základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 % dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 % třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o ... Zahraniční stravné v roce 2016

Tuzemské stravné v roce 2016

30. 12. 2015

Minimální stravné pro privátní sektor 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin  Minimální stravné pro veřejný sektor 70 Kč ... Tuzemské stravné v roce 2016

Nové virtuální kanceláře

16. 4. 2015

Nově můžete využít naše virtuální kanceláře v Praze 5, Praze 9, Praze 10 ... Nové virtuální kanceláře Praze 5, Praze 9, Praze 10

Nová pravidla pro nespolehlivé plátcem DPH od 1.10.2014

28. 8. 2014

Finanční ředitelství se totiž rozhodlo zpřísnit pravidla, podle kterých se status nespolehlivého plátce uděluje. Nespolehlivým plátcem se můžete stát z následujících důvodů: pokud se neuznaný odpočet daně liší od úřadem vyměřené daně o více než 500 000 ... Nová pravidla pro nespolehlivé plátcem DPH od 1.10.2014

Výdajové poušály pro rok 2015

27. 8. 2014

Od roku dojde k omezení výdajových paušálů živnostníků a zemědělců. 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného - lze uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč 60 % z příjmů ze ... Výdajové poušály pro rok 2015

Přehled slev na dani z příjmů pro zdaňovací období 2013

27. 2. 2014

Pro zdaňovací období 2013 jsou podle § 35ba zákona o daních z příjmů stanoveny slevy na dani ve výši: 24 840 Kč na poplatníka - daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze ... Přehled slev na dani z příjmů pro zdaňovací období 2013

Povinné webové stránky pro akciové společnosti od 1.1.2014

10. 2. 2014

Podle nové úpravy mají akciové společnosti povinně webové stránky a musí na nich zveřejňovat vybrané údaje. Společnost s ručením omezeným internetové stránky mít nemusí, ale v případě, že je má, musí na nich zveřejňovat v podstatě totožné údaje jako akciová ... Povinné webové stránky pro akciové společnosti od 1.1.2014

Od 1.1.2014 platí ručení za DPH při platbě na nezveřejněný účet nad 700 tisíc korun

13. 1. 2014

Ručení za nezaplacenou daň, pokud plnění zaplatíte na jiný účet, než který má poskytovatel zveřejněný v Registru plátců DPH, mělo platit již v roce 2013. Generální finanční ředitelství však tuto povinnost několikrát odložilo a do praxe se tak dostává až od ... Od 1.1.2014 platí ručení za DPH při platbě na nezveřejněný účet nad 700 tisíc korun

DPH pouze elektronicky od 1.1.2014

10. 1. 2014

Od 1. 1. 2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat elektronicky - Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh, Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Výjimku budou tvořit pouze ... DPH pouze elektronicky od 1.1.2014

Náhrada mzdy za pracovní neschopnost od 1.1.2014

6. 1. 2014

Od 1.1.2014 budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů. Zaměstnanec, který bude uznán práce neschopným ... Náhrada mzdy za pracovní neschopnost od 1.1.2014

Tuzemské stravné a průměrná cena pohonných hmot pro rok 2014

29. 12. 2013

Ve Sbírce zákonů byly zveřejněny vyhlášky upravující výši sazeb tuzemského, zahraničního stravného a průměrné ceny pohonných hmot  pro rok 2014. Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § ... Tuzemské stravné a průměrná cena pohonných hmot pro rok 2014

Daň z příjmu fyzických osob v roce 2014

14. 11. 2013

Podle schváleného zákonného opatření Senátu mají s účinností od roku 2014 nastat změny v oblasti daně z příjmu fyzických osob. Změny se budou týkat dohod o provedení práce, poskytování darů, obchodníků s cennými papíry, příjmy praktikantů. Dohody o provedení ... Daň z příjmu fyzických osob v roce 2014

Změny zdravotního pojištění u státních pojištěnců od 1.11.2013

1. 11. 2013

S účinností od 1. 11. 2013 se zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za „státní pojištěnce“ z dosavadních 5 355 Kč na 5 829 Kč. Platba pojistného za osobu, za kterou stát pojistné platí, se od 1. 11. 2013 z částky 723 Kč zvyšuje na 787 Kč ... Změny zdravotního pojištění u státních pojištěnců od 1.11.2013

Elektronická komunikace zaměstnavatelů s ČSSZ bude od 1.1.2014 povinná

30. 10. 2013

ČSSZ upozorňuje, že elektronická komunikace zaměstnavatelů od 1. 1. 2014 bude povinná a bude se týkat podání předepsaných tiskopisů, kde lhůta k jejich řádnému podání započne po 31. 12. 2013. Znamená to, že například u tiskopisu Přehled o výši pojistného vznikne ... Elektronická komunikace zaměstnavatelů s ČSSZ bude od 1.1.2014 povinná

Zvýšení zdravotního pojištění u OSVČ od 1.1.2014

10. 10. 2013

Od 1.1.2014 se zvýší měsíční záloha na zdravotní pojištění u OSVČ. Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění se odvíjí od průměrné mzdy stanovené MPSV. Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 je průměrná mzda ve výši 25 942 Kč. Minimální ... Zvýšení zdravotního pojištění u OSVČ od 1.1.2014

Odvod zdravotního pojištění od 1.8.2013

2. 9. 2013

Zvýšení minimální mzdy od 1.8.2013 bude mít také vliv na minimální odvod zdravotního pojištění, které se zvýší ze současných 1.080,- Kč na 1.148,- Kč. Zdravotní pojištění je povinné na rozdíl od sociálního pojištění. A to i v případech, kdy je pojištěnec bez ... Odvod zdravotního pojištění od 1.8.2013

Jaké změny přináší nový občanský zákoník v oblasti darování?

28. 8. 2013

V souladu s § 2055 nového občanského zákoníku darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci, nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Nový právní předpis připouští i možnost ... Jaké změny přináší nový občanský zákoník v oblasti darování?

STAROBNÍ DŮCHOD

18. 8. 2013

Nárok na řádný starobní důchod Důchodový věk (dělí se na důchodový věk pro muže a ženy) a potřebná doba důchodového pojištění. Spolu se zvyšováním důchodového věku dochází i k postupnému prodlužování doby pojištění potřebné pro nárok na starobní důchod. Nárok ... STAROBNÍ DŮCHOD

ZMĚNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

9. 8. 2013

Všichni občané v ČR s trvalým pobytem musí být zdravotně pojištěni a vedeni v evidenci jedné ze zdravotních pojišťoven působících v ČR. Od 1. prosince roku 2011 již nelze měnit zdravotní pojišťovnu každé čtvrtletí jako tomu bylo předtím. Hlavním důvodem je ... ZMĚNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

PODNIKÁNÍ NEZLETILÝCH

3. 8. 2013

Svéprávnost nezletilých V souladu s novým občanským zákoníkem je svéprávný člověk dovršením osmnácti let věku. V původním znění zákona se může stát po dosažení věku šestnácti let svéprávným a to uzavřením manželství se souhlasem soudu. Svéprávná osoba je s to ... PODNIKÁNÍ NEZLETILÝCH

REKVALIFIKACE

27. 7. 2013

Cílem rekvalifikací je zajistit na trhu práce odborníky tam, kde se jich dlouhodobě nedostává, tedy především v technických oborech a profesích. Úřad práce ČR nabízí rekvalifikace podle aktuálních potřeb zaměstnavatelů jednotlivých regionů. Snížit nezaměstnanost ... REKVALIFIKACE

Povinnosti při nakládání s elektroodpadem

22. 7. 2013

Řada českých firem při nakládání s vysloužilými elektrozařízeními porušuje zákon o odpadech. Za protiprávní nakládání s odpady přitom hrozí sankce až do výše 50 milionů korun. Elektroodpad se musí podle zákona předat ke zpětnému odběru nebo přímo jeho ... Povinnosti při nakládání s elektroodpadem

Nová virtuální kancelář v Praze 6

11. 7. 2013

Nově můžete využít naši virtuální kancelář v Praze 6 v ulici ... Nová virtuální kancelář v Praze 6

Nová virtuální kancelář v Praze 1

18. 3. 2013

Nově můžete využít naši virtuální kancelář v Praze 1 v ulici ... Nová virtuální kancelář v Praze 1

Daňové novinky pro rok 2013

3. 1. 2013

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7% z tzv. nadlimitního příjmu Daň se zvyšuje , pokud v příslušném zdaňovacím období součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (tj. příjem hrubý, nikoli ... Daňové novinky pro rok 2013

Ideální čas na pořízení ready-made firmy je před koncem roku

5. 11. 2012

S blížícím se koncem účetního období se logicky nabízí možnost nákupu ready-made společností. Kromě daňové optimalizace si zvýšíte svůj firemní kredit. Argumentem pro pořízení ready-made společnosti před koncem kalendářního roku je navýšení ceny. Od Nového roku ... Ideální čas na pořízení ready-made firmy je před koncem roku

Novinky v oblasti DPH pro příští roky

3. 10. 2012

Přinášíme výběr novinek v oblasti DPH, které nás čekají v roce 2013 a 2014. Blacklist nespolehlivých plátců Novela zákona o dani z přidané hodnoty počítá předně se zavedením nového institutu tzv. „nespolehlivého plátce“. Tento status získají firmy, které ... Novinky v oblasti DPH pro příští roky

Nejlepší bankou roku 2012 se stala Komerční banka, u které mají účet naše ready-made společnosti

25. 9. 2012

Komerční banka vyhrála soutěž Nejlepší banka roku 2012, nejlepší pojišťovnou byla vyhlášena ING Životní pojišťovna. Finanční ústavy se hodnotily jak z pohledu klienta, tak akcionáře. Sledovaly se cenové parametry a nabídka produktů, dostupnost, komunikace a ... Nejlepší bankou roku 2012 se stala Komerční banka, u které mají účet naše ready-made společnosti

Změny v obchodním rejstříku

17. 9. 2012

Vláda připravuje zákon, který by měl podnikatelům přinést úsporu času při kontaktu s obchodním rejstříkem. Do rejstříku budou nově moci zapisovat notáři, tím se systém zápisů zrychlí a zefektivní. Obchodní zákoník nyní řeší problematiku obchodního rejstříku. ... Změny v obchodním rejstříku

Daňová zátěž v letech 2012 až 2016

15. 8. 2012

V následující tabulce je zobrazen vývoj zdanění mezd v letech 2012 až 2016. Tabulka nezobrazuje případný vývoj průměrné mzdy. Účinnost zákona o jednom inkasním místě je stanovena na rok 2015. Dle předpokladů by mohla být posunuta na rok 2014. V tabulce je ... Daňová zátěž v letech 2012 až 2016

Přiznání k DPH pouze elektronicky

14. 7. 2012

Novela zákona o DPH přináší další novinku a to povinné podání přiznání k DPH, včetně příloh a dalších hlášení pouze elektronicky. Vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty, podle které budou muset daňové přiznání plátci DPH podávat pouze ... Přiznání k DPH pouze elektronicky

Novinky platné od 30.6.2012

25. 5. 2012

Provozovnu již nemusíme označovat identifikačním číslem. Máme-li změnu svých údajů, nahlásíme to jen na živnostenském úřadě, ten je postoupí i na úřady sociální a zdravotní. Pokud stěhujeme bydliště, kde máme i místo podnikání, neoznamujeme to ... Novinky platné od 30.6.2012

Založení firmy

10. 2. 2012

Založení nové společnosti v České republice je v současné době finančně, formálně a časově náročné a je zapotřebí znát obsáhlé zákony a předpisy, proto jsme Vám v tomto směru plně k dispozici a tento proces Vám ulehčíme a vyřešíme za Vás všechny zmíněné ... Založení firmy

Prodej firmy

5. 2. 2012

Naše Ready-made společnosti jsou již obchodním soudem registrované společnosti, které jsou určeny pouze k dalšímu prodeji. Naše ready-made společnosti jsou založeny v souladu s platnou legislativou ČR a při procesu jejich založení byly zohledněny veškeré zákonné ... Prodej firmy

Novinky platné od ledna 2012

28. 12. 2011

Vedle hlavního zaměstnání můžeme mít za rok 2012 zisk až 60.328 Kč bez sociálního pojištění. Od podání Přehledu příjmů pro sociální pojištění za rok 2011 platíme vyšší minimální zálohy na sociální pojištění. Zvýšily se cestovní náhrady za auto i stravné ... Novinky platné od ledna 2012

Ručení za nezaplacenou daň

25. 3. 2011

Od 1. dubna 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty, která zcela nově v oblasti DPH zavádí institut ručení za nezaplacenou daň. Tento nový institut je zakotven jako nástroj boje proti daňovým únikům. Daňová správa bude institut ručení ... Ručení za nezaplacenou daň

Poptávkový formulář