Kontaktujte nás

Ručení za nezaplacenou daň

Od 1. dubna 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty, která zcela nově v oblasti DPH zavádí institut ručení za nezaplacenou daň. Tento nový institut je zakotven jako nástroj boje proti daňovým únikům.

Daňová správa bude institut ručení intenzivně využívat, a to zejména v souvislosti s úniky a podvody neplacení DPH z pohonných hmot. Pro další oblasti zasažené podvodem či únikem to ale samozřejmě platí taktéž.

Ručitelem za nezaplacenou daň se podle předmětné novely může stát ten odběratel-plátce DPH, jenž přijal zdanitelné plnění uskutečněné v tuzemsku od jiného plátce, který, zjednodušeně řečeno, záměrně neuhradil DPH z tohoto zdanitelného plnění nebo jinak zkrátil daň. Důležitou skutečností pro uplatnění tohoto institutu je, že příjemce zdanitelného plnění o tomto záměru vědět měl nebo vědět mohl. Postačuje přitom i nevědomá nedbalost příjemce.

Obchodování za neobvyklou cenu

Další možnost uplatnění institutu ručení je zjištění obchodování za zjevně neobvyklou cenu bez ekonomického objasnění. Zde je v duchu závěrů evropské soudní judikatury – předpoklad, že plnění je zasaženo daňovým únikem.

Poptávkový formulář