Kontaktujte nás

Povinné webové stránky pro akciové společnosti od 1.1.2014

Podle nové úpravy mají akciové společnosti povinně webové stránky a musí na nich zveřejňovat vybrané údaje. Společnost s ručením omezeným internetové stránky mít nemusí, ale v případě, že je má, musí na nich zveřejňovat v podstatě totožné údaje jako akciová společnost.

Povinné údaje pro s.r.o.:

Povinné údaje pro a.s.:

  • jméno společnosti
  • sídlo
  • IČO
  • zápis v obchodním rejstříku, včetně oddílu a vložky
  • pozvánka na valnou hromadu 30 dní před konáním
  • účetní závěrka
  • informace o příslušnosti ke koncernu
  • zpráva o finanční asistenci

Dodržování povinných údajů mají na starosti rejstříkové soudy a živnostenský úřad, které mohou udělit pokutu
až 100 000 Kč.

Poptávkový formulář