Kontaktujte nás

Novinky platné od ledna 2012

Vedle hlavního zaměstnání můžeme mít za rok 2012 zisk až 60.328 Kč bez sociálního pojištění.

Od podání Přehledu příjmů pro sociální pojištění za rok 2011 platíme vyšší minimální zálohy na sociální pojištění.

Zvýšily se cestovní náhrady za auto i stravné při pracovních cestách. Celou částku diet u zahraničních cest si můžeme uplatnit až od cesty trvající 18 hodin.

Nemusíme platit zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměn na Dohodu o pracovní činnosti až do 2500 Kč měsíčně.

Z odměn na Dohodu o provedení práce nad 10 tisíc měsíčně musíme od ledna platit zdravotní, sociální i nemocenské pojištění. Počet hodin s jedním zaměstnancem se však zvýšil na 300 hodin ročně.

Základní daňová sleva na poplatníka je zvýšena na 24.840 Kč ročně, sleva na dítě se zvyšuje na 13.404 Kč ročně.

Od platby za leden je minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ zvýšena na 1697 Kč.

Od ledna může na daňovém dokladu chybět DIČ i údaje pro výpočet DPH, oboje lze doplnit později.

Poptávkový formulář