Kontaktujte nás

Daňové novinky pro rok 2013

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7% z tzv. nadlimitního příjmu

Daň se zvyšuje , pokud v příslušném zdaňovacím období součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (tj. příjem hrubý, nikoli „superhrubá mzda“) a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti… více

Minimální mzda od 1. 1. 2013 – jednotná sazba 8 000,- Kč pro všechny

S účinností od 1. ledna 2013 jsou zrušeny všechny další (nižší) sazby minimální mzdy, tj. 90 % její základní sazby pro mladé zaměstnance ve věku od 18 do 21 let v prvním pracovním poměru po dobu 6 měsíců od jeho vzniku, 80 % její základní sazby pro mladistvé zaměstnance, 75 % její základní sazby pro zaměstnance pobírající invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně a 50 % její základní sazby pro zaměstnance pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo mladistvého invalidního zaměstnance ve III. stupni, který nepobírá invalidní důchod… více

Daň z příjmů fyzických osob – od 1.1.2013 dochází k omezení mezení výdajových paušálů

Stávající výše výdajových paušálů bude zachována. U činností spadajících do paušálů ve výši 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 800 tis. Kč u výnosů z autorských práv, resp. 600 tis. Kč u příjmů z pronájmu majetku, který je zařazen do obchodního majetku, (tedy maximálním možným odpočtem rovným 40 %, resp. 30 % z mezního příjmů stanoveného ve výši 2 mil. Kč)… více

Základní sleva na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce v od 1.1.2013

V roce 2008 bylo důchodcům umožněno uplatňovat základní slevu na dani z příjmů fyzických osob. Do té doby to možné nebylo s ohledem na skutečnost, že tato základní sleva na dani (či bývalá základní nezdanitelná část základu daně) má zajistit efektivní nezdanění životního minima, čehož je u důchodců dosaženo vyplácením důchodu, který nepodléhá do výše 24 000 Kč měsíčně dani z příjmů fyzických osob… více

Poptávkový formulář