Kontaktujte nás

Základní sleva na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce v od 1.1.2013

V období let 2013 – 2015 se ruší základní sleva na dani z příjmů fyzických osob pro starobní důchodce.

V roce 2008 bylo důchodcům umožněno uplatňovat základní slevu na dani z příjmů fyzických osob. Do té doby to možné nebylo s ohledem na skutečnost, že tato základní sleva na dani (či bývalá základní nezdanitelná část základu daně) má zajistit efektivní nezdanění životního minima, čehož je u důchodců dosaženo vyplácením důchodu, který nepodléhá do výše 24 000 Kč měsíčně dani z příjmů fyzických osob.

Pro roky 2013 až 2015 dochází k navrácení se ke stavu platnému do konce roku 2007, tj. že důchodci nebudou mít nárok na základní slevu na dani z příjmů fyzických osob.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář