Kontaktujte nás

Přiznání k DPH pouze elektronicky

Novela zákona o DPH přináší další novinku a to povinné podání přiznání k DPH, včetně příloh a dalších hlášení pouze elektronicky.

Vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty, podle které budou muset daňové přiznání plátci DPH podávat pouze elektronicky.

Daňové přiznání pouze elektronicky

Zde se počítá s datem 1. ledna 2014, podle navrženého znění zákona by plátci daně z přidané hodnoty, včetně budoucích plátců daně, měli mít povinnost podávat daňové přiznání elektronickou formou. Jedinou výjimkou budou fyzické osoby s obratem do šesti milionů korun.

Výjimka pro „malé“ podnikatele

Výjimku z povinnosti podávat předmětná podání elektronicky mají mít tzv. malí podnikatelé, tedy fyzické osoby s obratem do 6 milionů korun za předcházejících 12 kalendářních měsíců. Ovšem pokud jim nevznikla povinnost činit podání elektronicky z jiných důvodů, například se může jednat o režim přenesení daňové povinnosti.

 

 

Poptávkový formulář