Kontaktujte nás

STAROBNÍ DŮCHOD

Nárok na řádný starobní důchod

Důchodový věk (dělí se na důchodový věk pro muže a ženy) a potřebná doba důchodového pojištění. Spolu se zvyšováním důchodového věku dochází i k postupnému prodlužování doby pojištění potřebné pro nárok na starobní důchod.

Nárok na předčasný starobní důchod

Musí být splněna potřebná doba důchodového pojištění. Až 3 roky před dosažením důchodového věku, jde-li o pojištěnce žádající o předčasný starobní důchod, pokud je jeho důchodový věk nižší než 63 let. Pokud je důchodový věk vyšší, může odejít do předčasného starobního důchodu dříve než 3 roky před dosažením důchodového věku, nejdříve však při dosažení 60 let věku. Pokud však bude jeho důchodový věk vyšší než 65 let, bude moci odejít do předčasného starobního důchodu nejdříve 5 roků před dosažením důchodového věku.

Výše starobního důchodu se skládá ze dvou složek:

  • ze základní výměry – pro rok 2013 činí 2 330 Kč
  • z procentní výměry – činí nejméně 770 kč měsíčně, počítá se procentní sazbou z výpočtového základu podle doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a podle doby pojištění získané po vzniku nároku na tento důchod. Do doby pojištění získané do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní důchod se nezahrnují náhradní doby pojištění.
Poptávkový formulář