Kontaktujte nás

ZMĚNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Všichni občané v ČR s trvalým pobytem musí být zdravotně pojištěni a vedeni v evidenci jedné ze zdravotních pojišťoven působících v ČR. Od 1. prosince roku 2011 již nelze měnit zdravotní pojišťovnu každé čtvrtletí jako tomu bylo předtím. Hlavním důvodem je snížení administrativy u zdravotních pojišťoven. Od uvedeného data je možné změnit zdravotní pojišťovnu již pouze jednou za rok, ale s dostatečným šestiměsíčním předstihem. Kdo chce tedy změnit od 1. ledna 2014 zdravotní pojišťovnu, ten musí do konce června 2013 podat přihlášku u nové zdravotní pojišťovny. Senátní návrh z konce roku 2012 o opětovné možnosti změnit zdravotní pojišťovnu každé čtvrtletí neprošel legislativním procesem.

Počet zdravotních pojišťoven v posledních letech postupně klesal, docházelo ke slučování zdravotních pojišťoven, v současné době je možné si vybrat jednu ze sedmi zdravotních pojišťoven:

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – www.cpzp.cz
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – www.ozp.cz
  • Revírní bratrská pokladna – www.rbp-zp.cz
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky – www.vozp.cz
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – www.vzp.cz
  • Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA – www.zpskoda.cz
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – www.zpmvcr.cz
Poptávkový formulář