Kontaktujte nás

Novinky v oblasti DPH pro příští roky

Přinášíme výběr novinek v oblasti DPH, které nás čekají v roce 2013 a 2014.

Blacklist nespolehlivých plátců

Novela zákona o dani z přidané hodnoty počítá předně se zavedením nového institutu tzv. „nespolehlivého plátce“. Tento status získají firmy, které závažným způsobem poruší své povinnosti vůči finančnímu úřadu. Právě příslušný finanční úřad pak bude rozhodovat o tom, zda podnikatele za nespolehlivého označí. Pokud se tak stane, jméno firmy se dostane se seznam, který bude vyvěšen na internetových stránkách České daňové správy.

Zveřejňování čísel účtů

Podnikatelé též budou muset nově uvádět v přihlášce k registraci k DPH čísla svých účtů, které používají pro ekonomickou činnost. Stejně jako v případě seznamu nespolehlivých plátců budou účty zveřejněny na stránkách ČDS. Následně správce daně vyvěsí účty na internetu. Podnikatelé si sice budou moci určit, které účty chtějí na webu správce daně zveřejnit.

Změna zdaňovacího období

Podnikatelé, kteří se nově zaregistrují k dani z přidané hodnoty, budou mít po stanovenou dobu jako zdaňovací období, za které podávají daňové přiznání, kalendářní měsíc. Teprve po splnění stanovených podmínek si budou moci jako zdaňovací období vybrat kalendářní čtvrtletí.

Zrychlená registrace plátce

Novela zákona o DPH rovněž upravuje okamžiky, kdy se podnikatel stane plátcem DPH. Zásadní změna je ve vazbě splnění podmínek, za kterých se osoby povinné k dani stávají plátci, na registraci jako administrativní úkon. V současnosti se plátcem stává osoba povinná k dani, která překročila stanovený limit, od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento limit překročila.

Elektronická podání

Poslední důležitou novinkou je povinnost podávat daňové přiznání k DPH, hlášení, přihlášky k registraci i oznámení o změně registračních údajů elektronicky. Tato změna však začne platit až od roku 2014. Jedinou výjimku budou mít fyzické osoby s obratem do šesti milionů korun, které budou moci podat výše zmíněné podání stále v papírové podobě.

Poptávkový formulář