Kontaktujte nás

Tuzemské stravné a průměrná cena pohonných hmot pro rok 2014

Ve Sbírce zákonů byly zveřejněny vyhlášky upravující výši sazeb tuzemského, zahraničního stravného a průměrné ceny pohonných hmot  pro rok 2014.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč
 • osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

 • 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 • 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Průměrná cena pohonných hmot. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

 • 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
 • 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
 • 36,00 Kč u motorové nafty
Poptávkový formulář