Kontaktujte nás

Elektronická komunikace zaměstnavatelů s ČSSZ bude od 1.1.2014 povinná

ČSSZ upozorňuje, že elektronická komunikace zaměstnavatelů od 1. 1. 2014 bude povinná a bude se týkat podání předepsaných tiskopisů, kde lhůta k jejich řádnému podání započne po 31. 12. 2013. Znamená to, že například u tiskopisu Přehled o výši pojistného vznikne povinnost podat tento tiskopis výhradně elektronicky poprvé v případě jeho podání v lednu 2014 za období prosinec 2013. Řádná lhůta k podání takového Přehledu o výši pojistného je ze zákona od 1. 1. 2014 do 20. 1.2014.

Tato povinnost se bude týkat také Evidenčních listů důchodového pojištění, které se budou poprvé podávat výhradně elektronicky v roce 2014, kde budou zapsány údaje za rok 2013. Evidenční list důchodového pojištění je ze zákona třeba podat nejpozději do 30 dnů ode dne 30. 4. 2014 nebo ode dne 31. 1. 2014, pokud zaměstnání skončilo před 31. 12. 2013.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář