Kontaktujte nás

Změny v obchodním rejstříku

Vláda připravuje zákon, který by měl podnikatelům přinést úsporu času při kontaktu s obchodním rejstříkem. Do rejstříku budou nově moci zapisovat notáři, tím se systém zápisů zrychlí a zefektivní.

Obchodní zákoník nyní řeší problematiku obchodního rejstříku. Při připravovaní zákona o obchodních společnostech a občanského zákoníku však odborníci dospěli k tomu, že obchodní rejstřík by měl nově upravovat zvláštní zákon.

Nový rejstříkový zákon by se měl dle analýzy zabývat primárně fungováním obchodního rejstříku. Současně by však měl obsahovat novou úpravu zápisu nadací a nadačních fondů, spolků, společenství vlastníků jednotek včetně tzv. “zrcadlení” dat právnických osob a podnikatelů zapisovaných dnes do některých dalších rejstříků, a to prostřednictvím aplikace ARES ministerstva financí.

Systém by měl nově vypadat následovně. Zadáte jméno podnikatele, například Petr Blažek, a zobrazí se vám informace o jeho adrese, údaj o jeho působení v obchodních společnostech, a to že má živnostenské(á) oprávnění a je zapsán třeba jako zemědělec. Data navíc půjde získat jako úředně ověřená.

Notáři získají větší pravomoci

Nový rejstříkový zákon bude rovněž řešit otázku, kdo by měl obchodní rejstřík spravovat a kdo bude mít právo do něj činit zápisy. V současnosti obchodní rejstřík spravují rejstříkové soudy, které zároveň vedou sbírku listin. Tyto soudy přezkoumávají návrhy na zápis nových skutečností a nové skutečnosti poté zanáší do obchodního rejstříku. Samotný obchodní rejstřík nyní obsahuje informace o obchodních společnostech (a. s., v. o. s., s. r. o., a. s.), družstvech, zapsaných podnikatelích, organizačních složkách podniku, podnicích zahraniční osoby anebo jejich o organizačních složkách.

Zápis notáře do obchodního rejstříku bude umožněn pouze v případě, kdy dojde ke splnění následujících podmínek:

  • zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu sepsaném tímto notářem a souhlas s tímto postupem je obsažen v rozhodnutí orgánu právnické osoby, o kterém je takový notářský zápis sepsán nebo v notářském zápisu o rozhodnutí společníka nebo akcionáře při výkonu působnosti valné hromady nebo je projeven účastníky notářského zápisu v jiném notářském zápisu o právním úkonu.
  • stejný souhlas s tímto postupem by museli projevit zakladatelé obchodní společnosti nebo družstva/ostatních zapisovaných osob v notářském zápisu o zakladatelském dokumentu.
  • mají-li zapisované skutečnosti podklad ve více notářských zápisech, šlo by takto postupovat jen tehdy, sepsal-li notářské zápisy jeden notář.
  • osoba, jíž se zápis do obchodního rejstříku týká, popř. její zakladatelé, budou povinni předložit notáři listiny, které mají být kromě notářského zápisu předloženy k návrhu na zápis nebo založeny do sbírky listin. Notář dokumenty digitalizuje a rovnou je uloží do sbírky listin, bude-li to technicky možné. Jestliže notáři nebudou stanovené listiny předloženy, musí odmítnout zápis provést.

 

Poptávkový formulář