Kontaktujte nás

Daňové zvýhodnění u fyzických osob

  • 24 840 Kč na poplatníka – sleva se nekrátí, za zdaňovací období se uplatní v plné výši i v případě, kdy poplatník dosáhl zdanitelných příjmů např. pouze v jednom měsíci
  • 24 840 Kč na manželku (manžela) – žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 28 840 Kč na dvojnásobek
  • 2 520 Kč pro poplatníka v invalidním důchodu prvního nebo druhého stupně  z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu
  • 5 040 Kč pro poplatníka v invalidním důchodu třetího stupně – jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni.
  • 16 140 Kč pro držitele průkazu ZTP/P – pokud poplatník ještě pobírá invalidní důchod, uplatní i výše uvedené slevy. Slevy se v tomto případě kumulují
  • 4 020 Kč u poplatníka po dobu studia nebo předepsaného výcvikem až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání, až do dovršení věku 28 let

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář