Kontaktujte nás

DPH od roku 2013 – rozhodnuto

Poslanecká sněmovna schválila technickou novelu zákona o DPH a zároveň zvýšení sazeb DPH od roku 2013.

Poslanecká sněmovna opětovně podpořila vládní návrh technické novely zákona o DPH. Většina ustanovení má nabýt účinnosti od roku 2013, některé změny se však týkají i novinek pro roky následující. Zároveň setrvala na návrhu změny sazeb DPH. Obě novely jsou tedy schváleny Parlamentem. Do vývoje tak může zasáhnout již pouze prezident.

Sazby

Od roku 2013 tak mají být sazby daně nastaveny na úrovni 15 % snížená sazba daně a 21 % základní sazba daně. Zároveň mají být od příštího roku podléhat základní sazbě daně dětské pleny a má být omezen rozsah zdravotnických prostředků ve snížené sazbě daně. Ze snížené do základní sazby daně mají být přeřazeny především zdravotnické prostředky, které nejsou výlučně určeny pro osoby se zdravotnickým postižením ke zmírnění nebo léčení jejich potíží a pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených. Jde zejména o přístroje, prostředky vyjmenované v oddílu B přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění a některé prostředky v novele speciálně vyjmenované.

Daňové doklady

Ustanovení týkající se daňových dokladů zaznamenává podstatné změny v textu.

Z významnějších změn zmiňujeme následující:

  • Na daňové doklady z jiných členských států či ze třetích zemí již nemají být doplňovány žádné údaje. Ty mají být uvedeny v evidenci pro daňové účely.
  • Pokud je příjemce plnění zmocněn k vystavení daňového dokladu, je na něm uvedeno „vystaveno zákazníkem“.
  • Pokud je příjemce plnění povinen přiznat daň, je na daňovém dokladu uvedeno „daň odvede zákazník“.
  • Zjednodušený daňový doklad na plnění do 10 000 Kč lze vystavit při jakékoliv formě úhrady, nejenom při platbě v hotovosti.
  • Zjednodušený daňový doklad lze nově vystavit na zboží podléhající spotřební dani z lihu.

Vznik plátcovství

Od roku 2013 se osoba po překročení obratu stává plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. V současné době je to od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat.

Zdaňovací období měsíc

Zdaňovací období pro nové a staré nespolehlivé plátce má být nově měsíční. Dosavadní plátci nemusí automaticky přecházet na měsíční zdaňovací období. Nespolehlivý plátce a skupina má měsíční zdaňovací období vždy.

Bankovní účty

Správce daně zveřejní údaje o bankovních účtech plátce, které používá pro ekonomickou činnost. Do konce února musí být správci daně nahlášeny bankovní účty, které si plátce přeje zveřejnit. Pokud žádné neoznačí, zveřejní správce daně všechny. Od 1. března pak začne být účinný institut ručení, pokud odběratel uhradí na jiný než zveřejněný účet dodavatele.

Nespolehlivý plátce

Správce daně zveřejní údaj o tom, zda plátce je či není nespolehlivým plátcem. Pokud je v okamžiku uskutečnění o poskytovateli zveřejněno, že je nespolehlivým plátcem, ručí odběratel za dodavatelem neodvedenou daň.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář