Kontaktujte nás

DPH u pronájmu vozidel

Novelou od roku 2013 se mění pravidla pro stanovení místa plnění u pronájmu dopravních prostředků.

Při pronájmu dopravních prostředků je nutné v současné době rozlišovat mezi krátkodobým a dlouhodobým pronájmem dopravních prostředků. Limitem je doba 30 dnů, u lodí 90 dnů. Při krátkodobém pronájmu dopravních prostředků je místem plnění místo, kde je dopravní prostředek předán zákazníkovi do držení nebo užívání. Při dlouhodobém pronájmu pak platí základní pravidlo. Pokud by však ve vztahu k třetím zemím došlo ke skutečné spotřebě v jiném místě, než je místo plnění podle základního pravidla nebo pravidla pro místo plnění při krátkodobém pronájmu, pak je místo plnění v místě skutečného užití.

Od roku 2013 má být místem plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku místo, kde odběratel dopravní prostředek skutečně fyzicky přebírá.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář