Kontaktujte nás

DVOULETÁ ZÁKONNÁ ZÁRUKA NA ZBOŽÍ BUDE PLATIT I V ROCE 2014

I po 1. lednu bude nadále platit základní pravidlo, že prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc nemá při převzetí vady (§ 616 OZ a § 2161 NOZ). Nový občanský zákoník nepoužívá pojem záruka či záruční doba ve smyslu § 619 a násl. stávajícího občanského zákoníku, obsah práv a povinností kupujících a prodávajících však zůstává zachován.

Namísto slova “záruka” se bude používat termín “odpovědnost za vady“. Stávající i nová úprava je navíc plně v souladu s věcně odpovídající směrnicí EU (1999/44/ES).

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář