Kontaktujte nás

Hudba na provozovně není zadarmo. Proč se za ni platí a komu?

Pokud na Vaší provozovně, kam má veřejnost neomezený přístup, pouštíte hudbu z rádia, mějte na paměti, že za ni musíte zaplatit. Jedná se totiž o veřejnou produkci a právem chráněné autorské dílo a vy ho používáte jinak než pro svou osobní potřebu.

Podnikatel musí zaplatit Českému rozhlasu koncesionářský poplatek za každý přijímač. V případě pouštění hudby na veřejně přístupné provozovně to však stále nestačí. Je třeba platit poplatky také kolektivnímu správci pro hudební díla OSA a zástupci výkonných umělců INTERGRAM. Podnikatel by měl uzavřít smlouvu s oběma agenturami, protože zastupují odlišné subjekty (OSA autory a INTERGRAM výrobce zvukových nosičů a zvukaře).

Cena za licenční smlouvu se odvozuje od místa provozovny, počtu přijímačů a měsíců užívání. To samé platí i pro televizory s tím rozdílem, že za ně zaplatíte víc.

Kolektivní správci OSA a INTERGRAM mají své kontrolory, kteří zjišťují, které provozovny využívají veřejnou produkci a neuzavřely dosud licenční smlouvy. V takovém případě čeká podnikatele pokuta ve výši dvojnásobku obvyklé odměny, která se odvíjí od sazeb kolektivních správců. Pokuta se může vyšplhat až k částce okolo 10 000 korun. Často také tyto spory zbytečně končí u soudu a částka, kterou podnikatel dluží, narůstá.

Pozor také na internetové hudební služby typu Spotify, Jamendo nebo Deezer, rozlišují totiž mezi osobním a komerčním užitím a jejich používání je stále v rozporu se zákonem, tudíž nejsou vhodným řešením.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář