Kontaktujte nás

Jak přerušit nebo ukončit živnost

Vykonávali jste svou živnost sezónně, jednorázově, nebo jste zjistili, že najednou nemáte zakázky? Oznamte to na potřebných místech!

Stát se může cokoli, můžete mít jen slabší období. Zdálo by se zbytečné na nějaký krátký časový úsek přerušovat živnost a lámat si hlavu s administrativními úkony, nicméně se to vyplatí. Už třeba u zdravotní pojišťovny. Přerušení živnosti jí hlásit nemusíte, jenže pokud tak neuděláte, stejně jste povinni platit zálohy na pojištění ve stejné výši jako dříve.

Jak jednoduše na to

Pomocí Jednotného registračního formuláře oznámíte přerušení své živnosti České správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a své zdravotní pojišťovně. Tři mouchy jednou ranou. Od r. 2010 nemusíte informovat živnostenský úřad, pokud nechcete živnost pozastavit na více než 6 měsíců. Pokud ano, je třeba to živnostenskému úřadu písemně oznámit.

V současné době je přerušení výhodnější než ukončení, protože se oproti době minulé nemusí každé dva roky obnovovat, neplatíte žádné poplatky a živnost můžete kdykoli obnovit, aniž byste šli s novou žádostí odevzdat nový správní poplatek ve výši tisíce korun.

Když chcete skončit

Nedaří se vám, nebo chcete ukončit živnost z jiného důvodu? Tak či onak, zde je na místě písemné oznámení živnostenskému úřadu. Ten vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, a to bez odkladně, nejpozději do třiceti dnů od podání žádosti.

Poté vás bude čekat podání daňového přiznání a účetní uzávěrku provést ke dni ukončení živnosti.
Vaše další kroky musí následně vést na okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Zrušení živnosti zde musíte ohlásit do osmi dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž jste živnost ukončili.

Jedna velká nevýhoda je, že pokud se rozhodnete v oboru znova začít podnikat, musíte si znovu zařizovat živnostenské oprávnění, ke kterému se bude znovu vázat i správní poplatek v podobě tisícikoruny.

 

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář