Kontaktujte nás

Jaký kurz použít při vyúčtování zahraniční cesty?

Rozhodnutí o tom, který kurz bude v účetnictví účetní jednotky používán, musí být učiněno ve vnitřním účetním předpisu (směrnici) účetní jednotky (zaměstnavatele). Pro určení konkrétní výše příslušného kurzu k použití při účtování je rozhodující okamžik uskutečnění účetního případu. Zcela výjimečně tak může dojít k tomu, že v etapě vyúčtování i účtování budou k přepočtům měn použity stejné kurzy. Takový případ nastane např. tehdy, když účetní jednotka používá podle své vnitřní směrnice k účtování o pohybu cizí měny ve valutové pokladně např. pevný kurz, období platnosti tohoto kurzu začíná ve stejný den, kdy byla vyplacena záloha, zaměstnanec nedoloží doklad o směně měny v zahraničí a toto období zahrnuje všechny etapy pracovní cesty včetně vypořádání nároku zaměstnance.

Pro přepočet výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, doplatku nebo přeplatku zjištěného v cizí měně na jinou cizí měnu nebo na Kč, tj. pro zjištění částek, které budou se zaměstnancem vypořádávány, se použijí kurzy uvedené v ustanoveních § 183 a § 184 zákoníku práce, a to v případě, kdy:

  • a) zaměstnanci byla poskytnuta záloha na cestovní náhrady – kurz z dokladu o směně poskytnuté měny v zahraničí, kurzy ČNB platné v den poskytnutí zálohy
  • b) zaměstnanci nebyla záloha poskytnuta – kurzy ČNB platné v den nástupu na zahraniční pracovní cestu.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář