Kontaktujte nás

KATASTRÁLNÍ ZÁKON platný od 1.1.2014

Katastrální zákon, který navazuje na novou podobu občanského práva nabývá účinnosti 1. 1. 2014 a přispěje k hladkému průběhu realitních transakcí a ke zlepšení podmínek pro hypoteční úvěry. Do katastru nemovitostí se tímto zákonem promítá obnovená zásada, že stavba je součástí pozemku, rozšiřuje se počet zapisovaných typů věcných práv například o právo stavby umožňující do budoucna realizovat stavby na cizích pozemcích, ale také o nájem nebo pacht zemědělské půdy.

Přijatý zákon zpřísňuje přezkum listin předložených k zápisu právních vztahů k nemovitostem, klade důraz na informování vlastníků o prováděných zápisech a je rozšířen o povinnost katastrálních úřadů informovat účastníky vkladových řízení nad rámec navržený vládou. Toto rozšíření si bohužel vyžádá další výdaje ze státního rozpočtu. Pozměňovací návrhy, které by prodloužily vkladové řízení, přijaty nebyly.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář