Kontaktujte nás

Lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti podává podle § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZDP”). Plátce daně je povinen podat vyúčtování do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, tedy do 3. března 2014. Pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.

Lhůta pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou není upravena žádným z ustanovení ZDP, a proto platí obecné ustanovení daňového řádu. Dle ustanovení § 137 odst. 2 daňového řádu se vyúčtování podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku, tedy 1. dubna 2014.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář