Kontaktujte nás

Limit k registraci DPH v roce 2015 se nezmění

Podnikatele, kteří za rok 2014 předpokládají obrat nižší než 1 milion korun, jistě potěší zpráva, že limit k registraci DPH zůstává od ledna 2015 stejný, tedy právě na hranici 1 milionu korun.

Vláda uvažovala o snížení limitu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty na 750 000 korun, nakonec však tato novinka nebyla schválena. Registrace k DPH tedy nadále čeká pouze podnikatele s obratem vyšším než 1 milion korun ve dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících s výjimkou osob, které uskutečňují plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet od daně. Tuto povinnost stanovuje novela zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty § 6.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář