Kontaktujte nás

Motivační příspěvek pro studenty od 1.1.2014

Zákon o daních z příjmů v současné době upravuje tzv. motivační příspěvek pro studenty. Tento příspěvek může být poskytnut na základě smluvního vztahu mezi společností a studentem, který se připravuje na výkon profese pro společnost. Motivační příspěvek je účelově určen na stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání v zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v hromadných dopravních prostředcích do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných pomůcek a prostředků nad rámec zvláštních předpisů.

V současné době je příspěvek do 2 000 Kč měsíčně u žáka a 5 000 Kč měsíčně u vysokoškoláka daňově uplatnitelným nákladem společnosti, u které má být budoucí profese vykonávána. Tyto částky se od roku 2014 zvyšují na limity 5 000 Kč měsíčně u žáka a 10 000 Kč měsíčně u vysokoškoláka.. Na straně studentů jde o zdanitelný příjem související s budoucím povoláním.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář