Kontaktujte nás

Náležitosti daňového dokladu

Povinné náležitosti jednotlivých druhů daňových dokladů jsou stanoveny v § 28 až 35 ZDPH.

Běžný daňový doklad za zdanitelné plnění obsahuje tyto náležitosti:

  • název a adresu dodavatele i odběratele
  • jejich DIČ
  • evidenční číslo daňového dokladu
  • rozsah a předmět plnění
  • datum vystavení daňového dokladu
  • datum uskutečnění plnění
  • jednotkovou cenu
  • základ daně
  • sazbu daně
  • výši daně

Zjednodušený daňový doklad

Tento doklad lze vystavit za zdanitelná plnění hrazená v hotovosti za celkovou částku nejvýše 10 000 Kč včetně daně. Neobsahuje údaje o odběrateli ani základ daně a výši daně, obsahuje celkovou částku za zdanitelné plnění a sazbu daně. Konkrétní výši daně a základu daně si pro účely odpočtu daně vypočítá odběratel sám a za tyto údaje také zodpovídá.

 

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář