Kontaktujte nás

Nové podmínky pro získání průkazu osoby se zdravotním postižením od 1.1.2014

Od ledna 2014 se mění tzv. podmínka pro přiznání průkazu osoby se zdravotním pojištění i řízení o něj. Průkaz bude možné přiznat pouze na základě podání žádosti, bude probíhat samostatné správní řízení včetně posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Úprava se tak přibližuje právní úpravě, která platila do konce roku 2011. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením nebude navázán na uznaný stupeň závislosti nebo na neschopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.

Ke změnám dochází také u příspěvku na mobilitu. Osoby, které příspěvek již pobírají a splňují podmínku, budou tento příspěvek pobírat i nadále. U nových žadatelů je vznik nároku na příspěvek na mobilitu podmíněn vlastněním průkazu ZTP nebo ZTP/P přiznaného po 1. lednu 2014. Výše příspěvku se nemění, i nadále činí 400 Kč měsíčně. Od 1. ledna 2014 bude možné na základě žádosti příjemce příspěvku vyplatit příspěvek jednou splátkou za tři kalendářní měsíce, za které náležel.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář