Kontaktujte nás

Od ledna 2015 bude zaveden zvláštní režim jednoho správního místa u elektronických a telekomunikačních služeb

Od ledna 2015 nás čeká další novinka v oblasti DPH – zavádí se zvláštní režim jednoho správního místa v případě poskytování telekomunikačních služeb, rozhlasového a televizního vysílání a u služeb poskytovaných elektronicky osobami z členských států EU. Uvedené služby, na které se vztahují nová pravidla pro určení místa plnění, se budou bez rozdílu zdaňovat v místě příjemce služby.

Poskytovatel zmíněných služeb dostane možnost zaregistrovat se do zvláštního režimu jednoho správního místa neboli takzvaného mini one stop shopu. Vyhne se tak pracné registraci k DPH v jednotlivých členských státech svých koncových zákazníků a podávání daňového přiznání na více místech. Jedná se o dobrovolnou volbu, avšak závaznou. Pokud se plátce DPH rozhodne využívat režim jednoho správního místa, vzniká mu povinnost uplatňovat ho ve všech členských státech EU a podávat vždy pouze jedno daňové přiznání v jednom zdaňovacím období.

Plátci DPH se mohou registrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa od října tohoto roku. Registrace nabyde účinnosti od ledna 2015.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář