Kontaktujte nás

Od příštího roku se v daňovém přiznání objeví nová příloha

Stát ve snaze zabránit daňovým únikům přitvrzuje a od roku 2015 přidává do daňového přiznání novou přílohu, která přinese některým podnikatelům nové daňové povinnosti.

Nová příloha s názvem Přehled transakcí se spojenými osobami se bude věnovat převodním cenám, jejím záměrem je zabránit krácení daňové povinnosti ve vztahu k zahraničním subjektům. Převodní ceny jsou ceny, za které si spřízněné fyzické a právnické osoby přeprodávají zboží či služby. Mohou výrazně ovlivnit daňové příjmy, a právě proto vznikla nová příloha, která se objeví v daňovém přiznání již za zdaňovací období roku 2014.

Tuto novou přílohu však nebudou muset vyplňovat všichni podnikatelé, pouze právnické a fyzické osoby, které mají aktiva celkem více než 40 milionů korun, čistý obrat více než 80 milionů korun, nebo jejich průměrný přepočtený stav zaměstnanců je vyšší než 50, a to za předpokladu, že:

  • uskutečnily transakci se spojenou osobou sídlící v zahraničí, nebo
  • uskutečnily transakci se spojenou osobou sídlící v zahraničí nebo v tuzemsku a současně vykázaly daňovou ztrátu, nebo
  • uskutečnily transakci se spojenou osobou sídlící v zahraničí nebo v tuzemsku a současně jsou příjemci investiční pobídky ve formě slevy na dani

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář