Kontaktujte nás

Odečitatelné položky a daňové slevy

Odečitatelné položky a daňové slevy nám můžou výrazným způsobem snížit daňové břemeno. Pojďte si s námi krok za krokem projít, co je možné v daňovém přiznání odečíst a strhnout.

Úroky z hypotéky a úvěru ze stavebního spoření

Nejvíc si od daňového základu může odečíst ten, kdo splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření. V rámci jedné domácnosti je možné tímto způsobem odečíst až 300 000 korun za rok. Mějte však na paměti, že si daňový základ nesnižujete o celkovou výši splátek, ale pouze o zaplacené úroky. Potvrzení o tom, jak vysoké úroky jste v loňském roce zaplatili, vám na začátku každého roku zasílá banka či stavební spořitelna. Jestliže splácíte víc úvěrů na bydlení, můžete všechny zaplacené úroky sečíst dohromady. Limitem je pouze uváděná hranice 300 000 korun. Odpočet od základu daně je možné využít i při refinancování hypotéky.

Životní pojištění

Každý, kdo si platí životní pojištění, si může z daňového základu odečíst až 12 000 korun za rok. Tedy – pokud za pojištění tolik zaplatí. Musí jít pochopitelně o peníze, které do pojišťovny posíláte sami, příspěvek od zaměstnavatele se nepočítá. Možnost odečíst si ze základu daně peníze ukládané do životního pojištění mají navíc pouze osoby, v jejichž smlouvě je uvedeno, že pojistné plnění bude vyplaceno až po dosažení věku 60 let a zároveň nejdříve po pěti letech od uzavření smlouvy.

Penzijní připojištění

Mezi odečitatelné položky se řadí také platby na penzijní připojištění. I u tohoto finančního produktu platí, že si za rok můžete odečíst své příspěvky maximálně do výše 12 000 korun. Má to však jeden háček. Odečítat si můžete jen peníze, na které se nevztahuje státní příspěvek. Ten se loni vyplácel do výše měsíční úložky 500 korun. Abyste si tak za penzijní připojištění mohli ze základu daně odepsat maximální možnou částku 12 000 korun, museli jste do svého penzijního fondu loni poslat alespoň 18 000 Kč.

Vzdělávání

Odečíst od základu daně si můžete také úhrady za zkoušky, které jste absolvovali za účelem dalšího vzdělávání. Zvyšování kvalifikace by však v tomto případě mělo být spojené s vaším pracovním zaměřením nebo oborem vašeho podnikání. Častým příkladem jsou třeba certifikované zkoušky z cizích jazyků. Na odečet máte nárok pouze v případě, že vám tyto zkoušky nehradil zaměstnavatel. Za rok si tímto způsobem můžete od daňového základu strhnout až 10 000 korun. U zdravotně postižených osob se může odečitatelná položka zvýšit na 12 000–15 000 korun, podle stupně postižení.

Příspěvky odborům

Pokud jste členy odborů a platíte jim příspěvky, máte rovněž nárok na odpočet z daňového základu. Maximálně však do výše 1,5 procenta zdanitelných příjmů, nebo do částky 3000 korun. Pro finanční úřad budete potřebovat potvrzení o zaplacení příspěvků, které vám vydá vaše odborová organizace.

Sleva na poplatníka

Nejrozšířenější daňovou slevou je sleva na poplatníka. Mají na ni totiž nárok všichni, kdo daň platí. Za rok 2011 si od vypočtené daně může každý odečíst 23 640 korun. Před rokem to bylo o 1200 korun víc, Loni jsme ale každý měsíc platili slavnou „povodňovou stokorunu“. Sleva na poplatníka není závislá na tom, zda jste měli zdanitelné příjmy pouze část roku nebo celých dvanáct měsíců. Vždy můžete uplatnit celou roční slevu.

Sleva na manželku/manžela

Jestliže byly vlastní příjmy jednoho z manželů v loňském roce nižší než 68 000 korun (ať už kvůli tomu, že byl na rodičovské či bez stálého zaměstnání), může si druhý z partnerů odečíst z daní částku 24 840 korun (měsíčně 2070 Kč). Na pohlaví samozřejmě nezáleží, nikde není stanoveno, že „vyživovanou osobou“ musí být zrovna manželka. Slevu na dani 2070 korun si můžete nárokovat za každý měsíc, v jehož celém průběhu jste měli uzavřené manželství a zároveň s partnerem žili ve společné domácnosti. Jestliže má manželka/manžel zdravotní postižení a spadá do kategorie invalidity třetího stupně, tak má plátce daně nárok na roční slevu 49 640 korun.

Sleva pro studenty

Pokud se soustavně připravujete na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, ještě vám nebylo 26 let, máte nárok na slevu na dani ve výši 4020 korun za rok, resp. 335 korun za každý měsíc, co jste v předešlém roce splňovali tyto podmínky. V případě doktorského studia se věková hranice posouvá až na 28 let. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání je bráno studium na středních a vysokých školách. U středních škol se to však netýká dálkového, večerního a kombinovaného studia. Tuto slevu nemůže využít plátce daní, který má v době studia nárok na podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci nebo je jeho studium součástí služebního poměru.

Sleva pro zdravotně postižené

Zdravotně postižení, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního a druhého stupně, mají nárok na slevu na dani ve výši 2520 korun. V případě invalidity třetího stupně se jedná o dvojnásobek – 5040 Kč. Občané se zvlášť těžkým postižením a potřebou průvodce (držitelé průkazu ZTP/P) si v daňovém přiznání mohou odečíst slevu 16 140 korun. Všechny výše zmíněné slevy může plátce nárokovat pouze za měsíce, které spadal do dané kategorie.

Sleva na děti a daňový bonus

Sleva na děti hraje v rozpočtech mnoha rodin významnou roli. Za každé dítě si může jeden z rodičů odečíst z daně 11 604 korun. V případě, že je dítě zdravotně postižené, se tato částka zvyšuje na 23 208 korun. Nárok na slevu na dani však vzniká pouze v případě, jestliže dítě žije s rodičem ve společné domácnosti. Dítě musí být rovněž nezletilé nebo se soustavně připravovat na budoucí povolání (platí do věku 26 let). Pokud jde o loni narozené děcko, slevu na dani si můžete počítat jen za měsíce od toho, v němž se narodilo (včetně).

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář