Kontaktujte nás

ODMĚNY JEDNATELŮ

Mezi jednatelem a společností by měla být vždy sepsána mandátní smlouva, ve které je stanovená odměna za výkon funkce nebo o odměně musí rozhodnout valná hromada.

Daňová uznatelnost:

Daňová uznatelnost odměny jednatele se řídí § 24 odst. 1 ZDP. Před 1. 1. 2012 ZDP v § 25 odst. 1 písm. d) z daňových nákladů vylučoval odměny členů statutárních orgánů, toto omezení se však nevztahovalo na odměny jednatelů. Odměna za výkon funkce jednatele je tedy od roku 2012 daňovým nákladem, stejně jako tomu bylo v době před 1. 1. 2012.

Zdravotní a sociální pojištění:

Odměna jednatele je příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP. Odměňovaný jednatel je předpisy o zdravotním pojištění považován za zaměstnance a odměna jednatele tedy nezávisle na výši (např. odměna ve výši 500 Kč měsíčně) podléhá odvodům pojistného na zdravotní pojištění. Odměna jednatele od 1. 1. 2012 zakládá účast na nemocenském pojištění za stejných podmínek jako mzda z pracovněprávního vztahu, tedy dosahuje-li měsíčně výše alespoň 2 500 Kč – podléhá odvodu pojistného na sociální pojištění ve stejné výši jako mzda z pracovněprávního vztahu.

Odvody z odměn:

Příjmy jednatele z pracovněprávního vztahu jsou příjmy podle § 6 odst. 1 písm. a) ZDP, příjmy za výkon funkce jednatele jsou příjmy podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP. Toto zařazení příjmů znamená, že pokud má jednatel u společnosti (svého zaměstnavatele) podepsáno prohlášení k dani, tak mu bude z obou příjmů srážena standardním způsobem záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti (zohledňující i poměrnou část většiny slev na dani podle § 35ba ZDP a nezdanitelných částí základu daně podle § 15 ZDP). Pokud by prohlášení podepsáno nebylo, je rozdíl v tom, že z příjmů podle § 6 odst. 1 písm. a) ZDP bude srážena srážková daň 15 %, pokud úhrn příjmů podle § 6 odst. 1 písm. a) a d) ZDP nepřekročí 5 000 Kč měsíčně. Tento rozdíl nepřináší v roce 2012 žádnou daňovou výhodu, rozdíl je pouze v technice zdanění. Od roku 2013, kdy je zavedeno solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 %, je zdanění srážkovou daní výhodnější (o 7% solidární zvýšení daně).

Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář