Kontaktujte nás

ODSTUPNÉ

Odstupné je definováno v zákoníku práce (§ 67), náleží zaměstnanci, jestliže k rozvázání pracovního poměru dochází výpovědí danou zaměstnavatelem. Při splnění uvedených podmínek náleží odstupné i v případě, že je pracovní poměr ukončen dohodou.

Zaměstnanci, který obdrží výpověď od zaměstnavatele z výše uvedených důvodů nebo je pracovní poměr ukončen dohodou ze stejných důvodů, náleží odstupné, které je odstupňováno.

Nejméně odstupné činí jednonásobek průměrného výdělku, pokud pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než jeden rok

Nejméně odstupné činí dvojnásobek průměrného výdělku, pokud pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň jeden rok a méně než dva roky.

Nejméně trojnásobek průměrného výdělku, když pracovní poměr trval u zaměstnavatele alespoň dva roky.

Nejméně součtu trojnásobku průměrného výdělku a částek uvedených v předchozích bodech, jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odstavce 4.

Jestliže je pracovní poměr ukončen z důvodu nemožnosti výkonu práce ze zdravotních důvodů na základě lékařského posudku, potom náleží odstupné ve výši dvanácti násobku průměrného výdělku.

Odstupné je zaměstnavatelem zaměstnanci vyplaceno po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu. Samozřejmě se lze dohodnout i na jiném termínu. Z odstupného se neodvádí povinné odvody, pouze daň z příjmu fyzických osob. Protože se z odstupného neplatí důchodové pojištění, tak se tato částka nezohledňuje při výpočtu důchodu. Výši důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář