Kontaktujte nás

Offshore společnosti

Offshore společnosti jsou právnické osoby (obdoba českých a. s. a s. r. o.) registrované v zemích, které těmto společnostem umožňují příznivý daňový režim. Nejčastěji využívanou formou offshore společnosti je International Bussiness Company (IBC). Offshore společnosti jsou hojně využívány v oblasti mezinárodního obchodu, dále pro poskytování poradenských služeb, elektronických služeb, reklamních služeb, zprostředkování apod. Naopak tyto společnosti nelze využít např. pro tuzemský maloobchod a řemeslnou výrobu.

Offshore společnost musí splňovat určité požadavky:

  • udržovat sídlo společnosti v dané zemi,
  • musí mít v dané zemi místního zástupce,
  • musí hradit vládě daného státu paušální daň, zpravidla velmi nízkou.

Pokud všechny tyto požadavky společnost splňuje, má možnost využívat výhody offshore lokalit:

  • údaje o majitelích společností nejsou veřejně přístupné, je tak zajištěna naprostá anonymita a maximální diskrétnost,
  • nulová daň z příjmu,
  • většina offshore lokalit nevyžaduje vedení účetnictví ani podávání daňového přiznání, provádění auditu, vydávání výroční zprávy,
  • neexistují zde daně dědické a darovací,
  • snížení provozních nákladů,
  • celkové omezení zákonných povinností,
  • minimální zásahy ze strany úřadů.

Mezi nejčastěji využívané offshore lokality patří: Belize, Britské Panenské ostrovy, Seychelly, ostrov Man, Bermudy, Libérie, Panama, Hongkong, Kajmanské ostrovy, Lichtenštejnsko, Madeira, Kypr, Monako, Guernsey, Bahamy.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář