Kontaktujte nás

Opravné daňové doklady

Opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH vystavuje plátce daně v souvislosti s opravou základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH nebo v souvislosti s opravou výše daně v jiných případech podle § 43 ZDPH.

Povinnost provést opravu základu daně a výše daně, je vymezena v § 42 odst. 1 písm. a) až f) ZDPH:

  • a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,
  • b) při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně podle § 36 a 36a, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění,
  • c) při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2,
  • d) pokud nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d),
  • e) při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo
  • f) pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného plnění.

Obecné náležitosti a obsah opravného daňového dokladu jsou vymezeny v § 45 ZDPH. Tento specifický typ daňového dokladu se použije nejen pro účely opravy výše daně podle § 42, ale i v případech opravy základu daně a výše daně podle § 43 ZDPH.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář