Kontaktujte nás

Optimalizujte si daně před koncem roku 2012

Zkušení podnikatelé vědí, že optimalizovat daně jednoznačně neznamená jejich snížení. Úkolem optimalizace velkých společností je spíše usměrňování daní podle požadavku podnikatele a někdy i směrem nahoru. Pozitivní vývoj v daních totiž otevírá cestu k úvěrům a dotacím. Vzroste tím důvěra banky v hospodaření podnikatele.

Větší společnosti mohou upravit daňovou povinnost prostřednictvím časového rozlišení, opravných položek či vytvořením rezerv. Zákon o rezervách říká, že poplatník nejčastěji tvoří rezervy na plánovanou opravu, pokud je tato oprava daňovým nákladem. Rezervy můžete tvořit, když máte příjmy z podnikání nebo z pronájmu. Připravíte kalkulaci na opravu, v ní bude určena cílová částka vytvářené rezervy. Na rezervu si také musíte vyčlenit k tomu určený bankovní účet. Částka a vklady musí odpovídat podmínkám tvorby rezervy.

Rozpouštění rezervy je možné jen ve chvíli zahájení opravy, na kterou byla rezerva určena. Pokud byste opravu nestihli realizovat v termínu podle plánu, je nutné s čerpáním rezervy počkat až do následujícího zdaňovacího období.

Dlouhodobý majetek vstupuje do nákladů firmy formou odpisů. Odpisování dlouhodobého majetku je upraveno v zákoně o daních z příjmů. Pravidla odepisování najdete v § 26 až 33. Je možné jej urychlit nebo zvolit pomalejší metodu. Zvolený postup není možné dodatečně změnit.

Další možností je například darování peněz či majetku. Podnikatelé si mohou od základu odečíst také propagační a reklamní předměty.

Paušál nebo skutečné výdaje

Prvním hlediskem pro OSVČ je rozhodnutí, jestli uplatnit výdaje paušálem nebo skutečnými výdaji. Především pro svobodná povolení je paušál správnou volbou, protože skutečné výdaje jsou nižší. Tuto volbu však není možné provést na konci roku.

Na dani z příjmů můžete ušetřit tím, že od základu daně odečtete ztrátu v předchozích 5 letech. Dále můžete ušetřit, v případě že váš manžel či manželka ze svého podnikání nebo zaměstnání nevyužívá dostatečně slevy na poplatníka. Manželka se stane spolupracující osobou. Bude mít sice stejné povinnosti jako ostatní OSVČ, manžel na ni však může převést část zisku. Za každý započatý měsíc až 45 000 Kč.

Při vedlejší činnosti dochází při nižším zisku i k úspoře i na sociálním pojištění, to se totiž do ročního limitu neodvádí – za rok 2012 60 329 Kč. Pokud by spolupráce nebyla, manžel by z tohoto příjmu sociální pojištění odvedl.

Výši základu daně můžete optimalizovat také nakoupením zásob a drobného majetku, případně zaplacením zálohy na pořízení zásob.

Výši příjmu pro výpočet daně neovlivní vyfakturované zboží či služby, které budou zaplaceny až v novém roce. Takže u důvěrných obchodních partnerů můžete některé platby přesunout až na leden. Opačnou možností je zaplacení záloh dopředu.

Tipy pro zaměstnance:

  • Zaměstnanci, ale také OSVČ, si mohou výslednou daňovou povinnost si snížit o všechny slevy na dani z příjmu. I za tento rok tak můžete uplatnit slevu na poplatníka, na manželku, na invaliditu prvního a druhého stupně, na invaliditu třetího stupně, na průkaz ZTP/P, na studenta.
  • Další cestou jsou, jak daně snížit, jsou tzv. nezdanitelné položky. Snižují daňový základ.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář