Kontaktujte nás

PORUŠENÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU

V letošním roce bylo provedeno pracovníky okresních správ sociálního zabezpečení 34 975 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 537 osobám.

Občané, kteří čerpají nemocenské, mají povinnost dodržovat stanovený režim a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat vycházky určené ošetřujícím lékařem, nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 07:00 do 19:00. Ve výjimečných případech a po předchozím písemném souhlasu OSSZ může ošetřující lékař povolit dobu vycházek dle aktuálního zdravotního stavu nemocného.

Pokud se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí okresní správa sociálního zabezpečení řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář