Kontaktujte nás

Povinnost podnikatele zveřejnit účty

S ohledem na novou úpravu § 126 daňového řádu, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., která by měla nabýt účinnosti k 1. lednu 2013, bude daňový subjekt povinen v přihlášce k registraci uvést pouze ty údaje, které správce daně v přihlášce k registraci uvede a které projdou testem potřebnosti (v přihlášce k registraci mohou být uvedeny pouze údaje potřebné pro správu daní).

Vzhledem k tomu, že nová úprava podle § 109 odst. 2 písm. c) váže ručení na zaslání úhrady na správcem daně nezveřejněný účet, je zapotřebí nejprve upravit povinnost osoby povinné k dani, budoucího plátce, aby v přihlášce k registraci uvedla všechny své účty, které používá pro ekonomické činnosti (§ 96 odst. 1). Zveřejněny podle § 98 písm. d) však nebudou všechny účty takto uvedené, ale pouze ty, které budoucí plátce ke zveřejnění označí (§ 96 odst. 2).

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář