Kontaktujte nás

Pozor na skutečnost, kdy podnikatel (živnostník) může přijít o živnostenské oprávnění kvůli zdravotní pojišťovně

Pokud živnostník řádně neplatí zdravotní pojištění, může přijít o živnostenské oprávnění. Ten mu však odebírá pouze živnostenský úřad.
Zdravotní pojišťovna na odnětí živnostenského oprávnění právo nemá, nicméně může dát podnět k jeho odebrání. „K tomuto kroku se přistupujeme až jako k poslednímu,“ říká Jiří Rod, mluvčí VZP, který se odkazuje na zákon o veřejném zdravotním pojištění.

Teprve až na základě toho podnětu může živnostenský úřad zrušit ve správním řízení živnostenské oprávnění z důvodu neplnění závazků podnikatele platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

OSVČ platí zdravotní pojistné formou záloh na pojistné a doplatku pojistného. Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Doplatek rozdílu mezi zálohami a vypočtenou skutečnou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí. Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat.

OSVČ, která své povinnosti neplní, je nejdříve svojí zdravotní pojišťovnou písemně upomínána a je jí zasíláno vyúčtování pojistného. Podnikateli, který nepředložil Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, je také nejdřív zasílána výzva. Následně jsou dlužné částky předepsány platebními výměry či výkazy nedoplatků, které se pak stávají předmětem exekučního řízení, jestliže stále nejsou uhrazeny.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář