Kontaktujte nás

Přehled příjmů, ze kterých se neplatí zdravotní pojištění

Každý občan, který má trvalý pobyt v ČR je zdravotně pojištěn a musí platit zdravotní pojištění, které je povinné. Jsou případy, kdy se z příjmu zdravotní pojištění neplatí.

1.Státní dávky

Občané, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce pobírají po určitou dobu podporu v nezaměstnanosti, po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti jiné dávky sociální podpory (v závislosti na konkrétní situaci). Ve všech těchto případech jsou tito občané řádně vedeni v evidenci úřadu práce a zdravotní pojištění ze ně platí stát, protože z podpory v nezaměstnanosti, sociálních dávek, ale rovněž nemocenských dávek se zdravotní pojištění neplatí.

2.Příjem z pronájmu

Příjem z pronájmu podléhá dani z příjmu fyzických osob, ale zdravotní pojištění se z pronájmu neplatí.

3.Přivýdělek na dohodu o provedení práce

Zaměstnanci, OSVČ, studenti, ženy na rodičovské dovolené nebo penzisté, kteří si ještě přivydělávají na základě práce na dohodu o provedení práce (DPP), neplatí z odměny na základě dohody o provedení práce zdravotní pojištění. Podmínkou je, že měsíční odměna je 10 000 Kč a nižší. Z měsíční odměny nad 10 000 Kč se již zdravotní pojištění odvádí.

4.Přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti

Zaměstnanci, OSVČ, studenti, ženy na rodičovské dovolené nebo penzisté, kteří si přivydělávají na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ), neplatí z měsíční odměny zdravotní pojištění, jestliže je měsíční odměna do 2 500 Kč.

5.Příjem z cenných papírů

Z prodeje cenných papírů se také zdravotní pojištění neplatí, přesto se v některých případech odvádí daň z příjmu fyzických osob.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář