Kontaktujte nás

Převod zaměstnanců k novému zaměstnavateli

Převod zaměstnanců často souvisí s organizačními změnami ve firmách, proto je někdy nezbytné ukončit pracovní poměr nebo zaměstnance mezi firmami převést.

Převod zaměstnanců upravuje paragraf 338 zákoníku práce. Může k němu dojít jen v zákonem stanovených případech, jinak by nešlo o platný převod. K převodu činnosti zaměstnavatele, případně převodu úkolů, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího (nového) zaměstnavatele. Pokud jsou u původního zaměstnavatele odbory, přechází stejně tak i práva a povinnosti z kolektivní smlouvy na dobu její účinnosti (nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku).

K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z dosavadního zaměstnavatele na přejímajícího zaměstnavatele podle zákoníku práce dochází:

  • při převodu činnosti zaměstnavatele
  • při převodu části činnosti zaměstnavatele
  • při převodu úkolů zaměstnavatele
  • při převodu části úkolů zaměstnavatele

Přejímající zaměstnavatel tedy přebírá práva a povinnosti původního zaměstnavatele a proto není nutné sepisovat nové pracovní smlouvy. Pracovní i mzdové podmínky musí zůstat zachovány, není možné zaměstnance bezdůvodně přeřadit na jinou práci, jednostranně mu snížit mzdu nebo dokonce změnit pracovní poměr na dobu určitou. Pokud zaměstnanec s převodem nesouhlasí, může podat výpověď, ale bez nároku na odstupné.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář