Kontaktujte nás

Prominutí penále na sociálním pojištění

Prominutí penále cestou odstranění tvrdosti zákona upravuje ustanovení § 104 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, dále pak vyhláška MPSV č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení, v platném znění.

O prominutí penále lze požádat písemně příslušnou správu sociálního zabezpečení. Za předpokladu plné úhrady dlužného pojistného je pak o žádostech o prominutí penále rozhodováno podle věcné příslušnosti OSSZ a ČSSZ. Na prominutí penále není právní nárok a na řízení o prominutí penále se nevztahuje správní řád.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář