Kontaktujte nás

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2015

Paragraf 158 odstavce 3 zákoníku práce stanovuje, že zaměstnanec prokazuje cenu pohonné hmoty, kterou zaplatil na pracovní cestě, dokladem o nákupu. V případě více takových dokladů se vypočítá jejich průměrná cena aritmetickým průměrem. Další možností, jak prokázat ceny pohonných hmot během pracovní cesty, je použít jejich průměrné ceny, které stanovuje vyhláška. Mohou ji využít zaměstnanci i OSVČ.

Průměrné ceny pohonných hmot se odvozují ze statisticky zjištěných hodnot a zaokrouhlují se podle zákonem stanovených postupů. Navržené průměrné ceny pohonných hmot za 1 litr pohonné hmoty by podle článku 158 zákoníku práce měly v roce 2015 dosahovat výše:

  • 36,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
  • 39 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
  • 36,60 Kč u motorové nafty

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář