Kontaktujte nás

Slevy na daních pro rodiče malých dětí od r. 2014

Navrhované legislativní změny od roku 2014 obsahují i pozitivní návrh, který by se dotýkal rodin pečujících o malé děti. Jedním z cílů vlády je i podpořit rychlejší návrat rodičů pečujících o malé děti do pracovního procesu. Proto součástí navrhovaných novel, které se budou v příštích měsících schvalovat, je i novinka v podobě nové slevy na dani za tzv. umístění dítěte.

Jde o novou slevu na dani v zákoně o daních z příjmů pro ty rodiče, kteří umístí své dítě do tzv. “dětské skupiny”. Ty mají být náhradou či alternativou jeslí a školek, na komerční bázi, čili budou i dražší. Vláda tak chce tuto nevýhodu alespoň částečně kompenzovat. Tato sleva za umístění dítěte umožní snížit daň až do výše minimální mzdy o náklady na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (vč. mateřské školy zřízené podle školského zákona).

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář