Kontaktujte nás

Termíny pro předložení dokladů k ročnímu zúčtování za rok 2013

Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování písemně do 15. února po uplynutí zdaňovacího období, tj. za rok 2013 do 17. února 2014 (15. je sobota).

Roční zúčtování (tj. výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění) provede zaměstnavatel do 31. března z úhrnu mezd zúčtovaných poplatníkovi všemi plátci postupně.

Zaměstnavatel vrátí poplatníkovi přeplatek na dani, pokud je ve výši alespoň 50 Kč a doplatek na daňovém bonusu nejpozději při zúčtování mzdy za březen, tedy v průběhu měsíce dubna. Výše daňového bonusu musí být alespoň 100 Kč.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář