Kontaktujte nás

Těšíte se na vánoční svátky, na odpočinek a co když nedostanete volno?

Prací ve svátek se rozumí práce v den státního svátku, který vymezuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

 V závěru roku ke dnům svátků patří:

  • 24. prosinec – Štědrý den
  • 25. prosinec – 1. svátek vánoční
  • 26. prosinec – 2. svátek vánoční
  • 1. leden – Nový rok

Svátek je podle § 91 zákoníku práce dnem pracovního klidu.

Práci ve svátek může zaměstnavatel nařídit podle tohoto ustanovení jen výjimečně, a to jen pro výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu (naléhavé opravné práce, nakládací a vykládací práce, inventurní a závěrkové práce, práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu, při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech, práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva, práce v dopravě, krmení a ošetřování zvířat), a dále práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář