Kontaktujte nás

Uchování elektronických daňových dokladů a jejich převod do listinné podoby

Ustanovení (§ 35a, původní § 27 odst. 2 a 3 ZDPH) upravuje zvlášť elektronické uchovávání daňových dokladů.

Daňový doklad lze uchovávat elektronicky prostřednictvím všech elektronických prostředků pro zpracování a uchovávání dat (tím bude implementován článek 241 směrnice o DPH).

Nově bude zavedena povinnost uchovatele při uchovávání daňových dokladů prostřednictvím elektronických prostředků uchovávat také elektronicky i data zaručující věrohodnost původu daňových dokladů a neporušenost jejich obsahu.

Nově bude také přesněji specifikována osoba povinná k dani, která je povinna uchovávat daňové doklady, Jedná se o případy, kdy daňový doklad byl vystaven za všechna uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku nebo pokud se jedná o daňové doklady za všechna plnění přijatá v souvislosti se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku u osob, které mají sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a které jsou plátcem nebo identifikovanou osobou.

Možnost převodu daňového dokladu z listinné podoby do elektronické (původní § 27 odst. 2 DPH) bude rozšířena i o opačnou možnost převodu daňového dokladu z elektronické podoby do listinné.

 

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář