Kontaktujte nás

Uplatnění nároku vrácení DPH z EU do 30.9.2013

Plátce, který v roce 2012 zaplatil DPH v jiném členském státě EU, aniž by měl v tomto státě sídlo nebo provozovnu, může požádat o vrácení této daně zpět. Pokud přijaté plnění použil pro účely, kdy má jen částečný nárok na odpočet, bude mu vrácena pouze část zaplacené daně. Termín pro podání žádosti k uplatnění nároku na vrácení DPH za rok 2012 z jiného členského státu EU končí dnem 30.9.2013.

Prostřednictvím portálu České daňové správy je nutné podat elektronickou žádost, která bude obsahovat elektronický podpis a oprávnění k přístupu do aplikace, které přiděluje správce daně. Tato žádost se předává konkrétnímu státu k vyřízení.

Limitní hranice částek, pro které lze uplatnit nárok na vrácení daně je:

  • 400 euro (v případě žádosti za období kratší než jeden rok, ale ne kratší než 3 měsíce)
  • 50 euro (pro období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce, pokud jde o zbytek kalendářního roku).

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář