Kontaktujte nás

Úvodní informace jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013

1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který nahradil zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Nový zákon zásadně změnil strukturu daňové správy. Od 1. ledna je výběrem daní pověřeno 14 nových finančních úřadů se sídly v krajských městech a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze. Z původních 199 finančních úřadů se stala územní pracoviště. Podrobně jsme o změnách ve finanční správě psali v samostatném článku. V souvislosti s výše popsanou reorganizací daňové správy došlo také ke změně čísel bankovních účtů finančních úřadů. Správné číslo účtu je nutné znát pro bezproblémové placení daní.

Seznam nových finančních úřadů s jejich čísly a jejich územních pracovišť je již zveřejněn na stránkách české daňové správy.

Podání učiněná po 1. lednu 2013 je nutno adresovat krajskému finančnímu úřadu, lze je však učinit prostřednictvím jeho územních pracovišť. Ta mají i samostatné datové schránky.

Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu finančního úřadu pro placení daní jsou:

 • Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady.
 • Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.

Změny od 1. 1. 2013:
Právě z důvodu, že od 1. 1. 2013 se daň platí pouze 14 finančním úřadům se sídly v krajských městech, jsou jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části. Nové bankovní účty jsou u ČNB otevřeny od 1. ledna 2013 a od tohoto data je možné na ně zasílat platby. Přehled všech nově přidělených matrikových částí najdete v tabulce.

Název krajského finančního úřadu od 1. 1. 2013 / Matriková část (matrika) bankovního účtu

 • Finanční úřad pro hlavní město Prahu / 77628031
 • Finanční úřad pro Středočeský kraj / 77628111
 • Finanční úřad pro Jihočeský kraj / 77627231
 • Finanční úřad pro Plzeňský kraj / 77627311
 • Finanční úřad pro Karlovarský kraj / 77629341
 • Finanční úřad pro Ústecký kraj / 77621411
 • Finanční úřad pro Liberecký kraj / 77628461
 • Finanční úřad pro Královehradecký kraj / 77626511
 • Finanční úřad pro Pardubický kraj / 77622561
 • Finanční úřad pro Kraj Vysočina / 67626681
 • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  / 77628621
 • Finanční úřad pro Olomoucký kraj / 47623811
 • Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj / 77621761
 • Finanční úřad pro Zlínský kraj / 47620661
 • Specializovaný finanční úřad / 77620021

Zaplatit daň novým krajským finančním úřadům, tzn. na nové účty finančních úřadů, bude nejdříve možné k datu splatnosti od 1. 1. 2013, kdy budou účty otevřeny v ČNB.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář